Александър Денисов Малков / Анастасия Романовна Лобанова