Танцьори

Брой Танцьорвъзходящо сортиране Клуб член на БФСТ Рождена дата
1 Яна Анатолиева Ангелова КСТ "Дива Денс" 25.08.2005
2 Христомира Димитрова Димитрова КСТ "Варна" 21.12.2009
3 Християна Свиленова Илиева КСТ "Варна" 16.04.2009
4 Теодор Станиславов Георгиев Танцов спортен клуб "Черно море" 15.08.1995
5 Теодор Ованес Чакоян КСТ "Варна" 23.01.2010
6 Татяна Методи Мечинова КСТ "Дива Денс" 30.10.2006
7 Стоян Веселинов Петров КСТ "Роза" 04.03.1998
8 Стефани Стефанова Терзиева КСТ "Роза" 08.11.2006
9 Стелиан Петков Владев КСТ "Роза" 13.04.2005
10 София Драгомирова Грозданова КСТ "Денсинг тайм" 11.02.2006
11 Симона Георгиева Симеонова КСТ "Дива Денс" 22.03.2010
12 Рая Мирославова Ламбева КСТ "Настроение" 20.01.2011
13 Радостина Тончева Балбузанова КСТ "Настроение" 10.12.2011
14 Радостин Цветелинов Коларов КСТ "Настроение" 11.09.2001
15 Радина Емилова Бакърджиева КСТ "Варна" 01.07.2004
16 Полина Каменова Лукова КСТ "Настроение" 28.01.2005
17 Пламена Драгомирова Николова КСТ "Импулс 2008" 12.01.2006
18 Пламен Христов Божев КСТ "Роза" 09.01.1999
19 Петър Димитрие Павлович КСТ "Денсинг тайм" 22.12.2012
20 Петра Валентинова Великова КСТ "Настроение" 30.09.1990
21 Павел Пламенов Горанов КСТ "Настроение" 16.09.2007
22 Нона Иванова Ангелова КСТ "Роза" 25.05.2004
23 Нино Александров Костадинов КСТ "Варна" 22.05.2008
24 Нинко Димитрие Павлович КСТ "Денсинг тайм" 15.06.2006
25 Никсън Цветанов Цветков КСТ "Роза" 03.05.2002
26 Николай Руменов Ламбов КСТ "Роза" 06.12.2003
27 Николай Николаев Христов КСТ "Дива Денс" 07.08.2010
28 Никола Калоянов Калоянов КСТ "Варна" 07.12.2009
29 Никола Георгиев Христов КСТ "Роза" 10.12.2004
30 Никола Антониев Томов КСТ "Настроение" 10.08.2009
31 Моника Юлианова Методиева КСТ "Денсинг тайм" 08.06.2003
32 Моника Цветомирова Владева КСТ "Дива Денс" 09.02.2007
33 Михаил Желязков Димитров КСТ "Дива Денс" 14.03.2007
34 Михаела Николаева Иванова КСТ "Денсинг тайм" 29.08.2005
35 Мартин Владимиров Маринов КСТ "Варна" 01.08.1986
36 Мария Тея Тодорова Мицова КСТ "Настроение" 17.07.2007
37 Мария Стефанова Костова КСТ "Денсинг тайм" 08.06.2004
38 Мария Захари Занова КСТ "Дива Денс" 19.02.2006
39 Марио Георгиев Динев КСТ "Денсинг тайм" 26.08.2002
40 Мадлен Абдиева Абдиева КСТ "Настроение" 30.01.2007
41 Любов Николаева Нашева КСТ "Роза" 31.03.2005
42 Лъчезар Мартинов Златков КСТ "Настроение" 28.03.2006
43 Лъчезар Ивков Станилов КСТ "Денсинг тайм" 14.02.2005
44 Лъчезар Георгиев Ангелов КСТ "Денсинг тайм" 24.03.2003
45 Ксандриния Йорданова Капелова КСТ "Ксани денс” 06.01.2004
46 Кирил Валентинов Димов КСТ "Роза" 18.12.2004
47 Катрин Янкова Попова КСТ "Варна" 24.08.2009
48 Катерина Владимировна Фоменко КСТ "Варна" 08.03.2007
49 Карина Марио Илиева КСТ "Денсинг тайм" 26.05.2014
50 Калоян Ценославов Кочанов КСТ "Настроение" 24.09.2009